Heidebos

Het Heidebos is een stevige brok natuur op de grens van het Meetjesland en het Waasland. Het natuurgebied biedt een verrassend scala aan biotopen van dennenbossen, berken-eikenbos, schrale graslanden tot – zoals de naam al laat vermoeden – gebiedjes met struikhei, dit alles doorspekt met machtige dreven van beuken en Amerikaanse eiken. Hoe vreedzaam het bos er nu bij ligt, zo woedde de Tachtigjarige Oorlog er in alle hevigheid in de 16de eeuw. Relicten in het landschap zoals de omwalling van het fort Francipanie en de Parmavaart herinneren aan deze woelige periode.

Het Heidebos ligt op een droge duinengordel tussen Stekene en Maldegem, dat merk je aan de vele zandplekken in het bos. Hier ontstond na de laatste ijstijd een zanddam die 5m hoger ligt. In zuidelijke kijkrichting zie je vanuit het Heidebos de lagergelegen Moervaartvallei.

Voor de meeste wandelaars blijft de nazomer het favoriete wandelmoment, wanneer de heide een paarse golf trekt door het gebied. Of wanneer iets later de herfst het bos kleurt van scharlakenrood over okergeel naar tientallen tinten bruin en het bos bezaaid is met een ongeziene variatie aan paddenstoelen. Reeën of flukse eekhoorns die hun winterkostje bijeen scharrelen laten zich dan ook vaak het best zien. Met wat geluk spot je hier bosvogels zoals zwarte specht, bonte vliegenvanger, wespendief of havik, de typische heideminnaars: boomleeuwerik en boompieper of de trots van het Heidebos: de nachtzwaluw. Vanwege deze grondbroeders is het gebied bijzonder kwetsbaar.

In het Heidebos grazen het jaar rond 11 Gallowayrunderen.

Zij helpen mee om in het bos meer natuurlijke structuur te brengen. Ze eten van de struikheide, de opschietende bomen en struiken en de kruiden. Daarmee zijn ze belangrijk voor de verjonging van struiken en bomen en de verspreiding van de zaden.

Wandelen door het Heidebos:

Er zijn 4 uitgestipelde wandellussen:

Een geleide wandeling met gids en groepsactiviteit moet je aanvragen bij Gert Du Cheyne op gert@heidebos.be. Een gidsbeurt kost €50 per groep tot 20 deelnemers.

Hierbij verwijzen we naar de geldende Toegankelijkheidsregeling van het Heidebos