Bekijk gebieden op kaart
Heidebos
Heidebos
Wachtebeke, Moerbeke

Is een prachtig natuur- en wandelgebied van 300ha en is hiermee het grootste natuurgebied beheerd door Natuurpunt in Oost-Vlaanderen. Het is een mozaïeklandschap van naald- en loofbossen, schrale graslanden, heide en statige dreven van beuken en Amerikaanse eiken.

Is vrij toegankelijk en voorzien van meerdere wandelpaden in lusvorm.

Reepkens
Reepkens
Wachtebeke

Een moerasgebied van 18ha aan de noordelijke oever van de Moervaart ter hoogte van Overledebrug in Wachtebeke, voornamelijk begroeid met riet, liesgras en lisdodde.

Enkel toegankelijk met natuurgids.

Turfmeersen
Turfmeersen
Moerbeke

Is een verschraald weideland van 20ha langs de oevers van de Moereloop, een oude zijarm van de Moervaart ten zuiden van Moerbeke. De kruidlaag varieert hier enorm in functie van natte of droge periodes. De Moereloop zelf kent een zeer rijk waterleven.

Enkel toegankelijk met natuurgids.

Zandberg
Zandberg
Moerbeke

Is een licht hoger gelegen bos van 20ha met voornamelijk dennenbos afgewisseld met enkele loofbossen en open plekken. Het is gelegen ten noorden van de dorpskern van Moerbeke en ten zuiden van de N49-E34.

Is vrij toegankelijk en voorzien van wandelpaden.

Etbos
Etbos
Moerbeke/Eksaarde

Het Etbos is een lappendeken van vochtige bossen en weiden van 3ha gelegen aan de Zuidlede en de Olentgracht. De Olentgracht ligt op de grens van Moerbeke met Eksaarde.

Het Etbos is grotendeels afgesloten. Je kan het gebied wel deels vanop het wandel- en fietspad aanschouwen.