Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
25 Aug 19 2 imago Distelvlinder - Vanessa cardui Turfmeersen
25 Aug 19 3 imago, gezien Klein koolwitje - Pieris rapae Turfmeersen
25 Aug 19 1 jagend Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
25 Aug 19 1 imago Icarusblauwtje - Polyommatus icarus Turfmeersen
25 Aug 19 3 rups, gezien Klein koolwitje - Pieris rapae Reepkens
25 Aug 19 1 imago, gezien Klein koolwitje - Pieris rapae Reepkens
25 Aug 19 2 imago, gezien Distelvlinder - Vanessa cardui Reepkens
25 Aug 19 1 imago, gezien Klein geaderd witje - Pieris napi Reepkens
25 Aug 19 1 vruchtlichaam, parasiterend, veldwaarneming Grote parasolzwam - Macrolepiota procera Heidebos
25 Aug 19 1 adult zomerkleed, foeragerend, gezien Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
25 Aug 19 1 adult zomerkleed, foeragerend, gezien Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
25 Aug 19 1 adult zomerkleed, foeragerend, gezien Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
25 Aug 19 1 zomerkleed, foeragerend, gezien Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Heidebos
25 Aug 19 1 zomerkleed, foeragerend, gezien Ree - Capreolus capreolus Heidebos
25 Aug 19 1 adult zomerkleed, foeragerend, gezien Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
25 Aug 19 1 adult zomerkleed, foeragerend, gezien Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
25 Aug 19 1 adult zomerkleed, foeragerend, gezien Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
25 Aug 19 2 adult zomerkleed, foeragerend, gezien Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
24 Aug 19 7 Aalscholver - Phalacrocorax carbo Turfmeersen
24 Aug 19 1 imago Distelvlinder - Vanessa cardui Turfmeersen
24 Aug 19 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
24 Aug 19 1 Groenpootruiter - Tringa nebularia Turfmeersen
24 Aug 19 3 Witte Kwikstaart - Motacilla alba Turfmeersen
24 Aug 19 2 Witgat - Tringa ochropus Turfmeersen
24 Aug 19 4 Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen