Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
01 Apr 20 15 Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
01 Apr 20 2 Pijlstaart - Anas acuta Turfmeersen
01 Apr 20 6 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen
01 Apr 20 7 adult, adult in broedbiotoop Kluut - Recurvirostra avosetta Turfmeersen
01 Apr 20 4 Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis Turfmeersen
01 Apr 20 2 Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
01 Apr 20 67 Slobeend - Spatula clypeata Turfmeersen
01 Apr 20 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
01 Apr 20 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
01 Apr 20 2 Wintertaling - Anas crecca Turfmeersen
01 Apr 20 4 rustend Aalscholver - Phalacrocorax carbo Turfmeersen
01 Apr 20 2 adult, paar in broedbiotoop Fuut - Podiceps cristatus Turfmeersen
01 Apr 20 27 Kuifeend - Aythya fuligula Turfmeersen
01 Apr 20 18 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
01 Apr 20 1 ♀︎ jagend Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus Turfmeersen
01 Apr 20 4 Tafeleend - Aythya ferina Turfmeersen
01 Apr 20 12 Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
01 Apr 20 7 gezien Grauwe Gans - Anser anser Reepkens
01 Apr 20 2 adult, gezien Scholekster - Haematopus ostralegus Reepkens
01 Apr 20 10 bloeiend, veldwaarneming Witte dovenetel - Lamium album Reepkens
01 Apr 20 10 bloeiend, veldwaarneming Witte dovenetel - Lamium album Reepkens
01 Apr 20 2 adult, gezien Scholekster - Haematopus ostralegus Reepkens
01 Apr 20 7 gezien Grauwe Gans - Anser anser Reepkens
01 Apr 20 1 imago, gezien Steenhommel - Bombus lapidarius Heidebos
01 Apr 20 1 imago, gezien Steenhommel - Bombus lapidarius Heidebos