Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
30 Nov 20 1 gezien Insect (overig) onbekend - Insecta indet. Turfmeersen
29 Nov 20 3 roepend, gezien en gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
29 Nov 20 1 Schubbige bundelzwam - Pholiota squarrosa Heidebos
29 Nov 20 1 Kauw - Coloeus monedula Zandberg
29 Nov 20 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Heidebos
28 Nov 20 1 ♂︎ Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
28 Nov 20 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
28 Nov 20 67 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
28 Nov 20 24 foeragerend Toendrarietgans - Anser serrirostris Turfmeersen
28 Nov 20 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
28 Nov 20 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
28 Nov 20 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
28 Nov 20 3 Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
28 Nov 20 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
28 Nov 20 73 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
28 Nov 20 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
28 Nov 20 2 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
28 Nov 20 34 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
28 Nov 20 1 Wollige bundelzwam - Hemipholiota populnea Heidebos
28 Nov 20 1 Grote oranje bekerzwam - Aleuria aurantia Heidebos
28 Nov 20 1 Gewoon elfenbankje - Trametes versicolor Heidebos
28 Nov 20 1 Gewoon elfenbankje - Trametes versicolor Heidebos
28 Nov 20 1 Gewone zwavelkop - Hypholoma fasciculare Heidebos
28 Nov 20 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
28 Nov 20 1 Houtsnip - Scolopax rusticola Reepkens