Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
06 Feb 24 5 vegetatief, veldwaarneming Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum Heidebos
06 Feb 24 25 vegetatief, veldwaarneming Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum Heidebos
06 Feb 24 5 vegetatief, veldwaarneming Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum Heidebos
06 Feb 24 25 vegetatief, veldwaarneming Tengere rus - Juncus tenuis Heidebos
06 Feb 24 2 adult, roepend, gezien Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
06 Feb 24 1 vegetatief, veldwaarneming Ammoniakschotelkorst - Lecanora barkmaniana Heidebos
06 Feb 24 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Roodgerande houtzwam - Fomitopsis pinicola Heidebos
06 Feb 24 100 vruchtlichaam, veldwaarneming Paarse dennenzwam - Trichaptum abietinum Heidebos
05 Feb 24 1 Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
05 Feb 24 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Zandberg
04 Feb 24 4 vluchtend Ree - Capreolus capreolus Heidebos
04 Feb 24 3 imago, zichtwaarneming zaklamp Kleine voorjaarsspanner - Agriopis leucophaearia Heidebos
04 Feb 24 2 gezien Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
04 Feb 24 6 adult, gezien Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
04 Feb 24 1 gezien Sijs - Spinus spinus Heidebos
04 Feb 24 5 adult, gezien Sijs - Spinus spinus Heidebos
04 Feb 24 1 Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
04 Feb 24 1 imago, rustend Voorjaarsbladroller - Tortricodes alternella Heidebos
04 Feb 24 1 ei, spinselnest Plakker - Lymantria dispar Heidebos
04 Feb 24 22 foeragerend, gezien en gehoord Kruisbek - Loxia curvirostra Heidebos
04 Feb 24 2 foeragerend Grote Barmsijs - Acanthis flammea Heidebos
04 Feb 24 1 ei, spinselnest Plakker - Lymantria dispar Heidebos
04 Feb 24 1 imago Meeldauwlieveheersbeestje - Halyzia sedecimguttata Heidebos
04 Feb 24 1 foeragerend, gezien en gehoord Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
04 Feb 24 1 foeragerend, gezien Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.