Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
19 Jul 24 1 imago, foeragerend, gezien Groefbij onbekend (Lasioglossum) - Lasioglossum spec. Heidebos
19 Jul 24 1 imago, foeragerend, gezien Kleine bijvlieg - Eristalis arbustorum Heidebos
19 Jul 24 1 imago, gezien Blinde bij - Eristalis tenax Heidebos
19 Jul 24 1 imago, foeragerend, gezien Terrasjeskommazweefvlieg - Eupeodes corollae Heidebos
19 Jul 24 1 imago Akkerhommel - Bombus pascuorum Heidebos
19 Jul 24 1 imago, foeragerend, gezien Blinde bij - Eristalis tenax Heidebos
19 Jul 24 1 imago, foeragerend, gezien Snorzweefvlieg - Episyrphus balteatus Heidebos
19 Jul 24 1 imago, foeragerend, gezien Gewone pendelvlieg - Helophilus pendulus Heidebos
19 Jul 24 1 imago, foeragerend Honingbij - Apis mellifera Heidebos
19 Jul 24 1 imago Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
19 Jul 24 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
19 Jul 24 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
19 Jul 24 2 imago Eikenpage - Favonius quercus Heidebos
19 Jul 24 1 rups Sint - jacobsvlinder Heidebos
19 Jul 24 4 imago Bont zandoogje - Pararge aegeria Heidebos
19 Jul 24 2 imago Platbuik - Libellula depressa Heidebos
19 Jul 24 2 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
19 Jul 24 1 imago Grote keizerlibel - Anax imperator Heidebos
19 Jul 24 3 imago Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Heidebos
19 Jul 24 1 imago Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum Heidebos
19 Jul 24 1 imago Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus Heidebos
19 Jul 24 1 roepend, gehoord Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Heidebos
19 Jul 24 3 imago Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum Heidebos
19 Jul 24 1 imago Vuurlibel - Crocothemis erythraea Heidebos
19 Jul 24 1 imago Grote keizerlibel - Anax imperator Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.