Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
14 Feb 24 1 Pontische rododendron - Rhododendron ponticum Heidebos
13 Feb 24 3 Merel - Turdus merula Heidebos
13 Feb 24 1 Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
13 Feb 24 1 baltsend / zingend Zanglijster - Turdus philomelos Heidebos
13 Feb 24 20 Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
13 Feb 24 1 baltsend / zingend Zanglijster - Turdus philomelos Heidebos
13 Feb 24 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
13 Feb 24 1 baltsend / zingend Zanglijster - Turdus philomelos Heidebos
13 Feb 24 1 imago, foeragerend Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
13 Feb 24 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 Feb 24 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Zandberg
13 Feb 24 1 baltsend / zingend Holenduif - Columba oenas Heidebos
13 Feb 24 2 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 Feb 24 1 baltsend / zingend Zanglijster - Turdus philomelos Heidebos
13 Feb 24 1 baltsend / zingend Vink - Fringilla coelebs Heidebos
13 Feb 24 1 baltsend / zingend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
13 Feb 24 1 baltsend / zingend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
13 Feb 24 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
13 Feb 24 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
13 Feb 24 3 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 Feb 24 1 Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla Heidebos
13 Feb 24 1 jagend Havik - Accipiter gentilis Heidebos
12 Feb 24 2 adult, gezien Wilde Eend - Anas platyrhynchos Turfmeersen
12 Feb 24 6 adult, gezien Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
12 Feb 24 3 adult, gezien Holenduif - Columba oenas Turfmeersen

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.