Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
01 Jun 23 1 baltsend / zingend Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
01 Jun 23 1 baltsend / zingend Koolmees - Parus major Heidebos
01 Jun 23 1 baltsend / zingend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
01 Jun 23 1 baltsend / zingend, gehoord Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
01 Jun 23 1 roepend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
01 Jun 23 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
01 Jun 23 1 baltsend / zingend Groene Specht - Picus viridis Heidebos
01 Jun 23 1 foeragerend Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
01 Jun 23 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
01 Jun 23 1 bezet nest met jongen Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
01 Jun 23 1 roepend Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
01 Jun 23 1 roepend Buizerd - Buteo buteo Heidebos
01 Jun 23 1 roepend Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Heidebos
01 Jun 23 2 Wespendief - Pernis apivorus Heidebos
01 Jun 23 3 overvliegend Gierzwaluw - Apus apus Heidebos
01 Jun 23 2 adult, gezien Wespendief - Pernis apivorus Heidebos
01 Jun 23 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
01 Jun 23 1 overvliegend Scholekster - Haematopus ostralegus Heidebos
01 Jun 23 1 adult, gezien Buizerd - Buteo buteo Heidebos
01 Jun 23 1 paar in broedbiotoop Wespendief - Pernis apivorus Heidebos
01 Jun 23 1 Wespendief - Pernis apivorus Heidebos
01 Jun 23 1 Gierzwaluw - Apus apus Heidebos
01 Jun 23 1 roepend Scholekster - Haematopus ostralegus Heidebos
01 Jun 23 2 paar in broedbiotoop Wespendief - Pernis apivorus Heidebos
01 Jun 23 1 Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.