Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
22 Feb 24 8 Kolgans - Anser albifrons Heidebos
21 Feb 24 1 Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
21 Feb 24 1 Haas - Lepus europaeus Heidebos
20 Feb 24 2 Zilvermeeuw - Larus argentatus Heidebos
20 Feb 24 2 Scholekster - Haematopus ostralegus Heidebos
20 Feb 24 1 Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
20 Feb 24 1 Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
20 Feb 24 10 Sijs - Spinus spinus Heidebos
20 Feb 24 1 Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
20 Feb 24 1 Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
20 Feb 24 1 Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
20 Feb 24 1 Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
20 Feb 24 1 Buizerd ssp buteo - Buteo buteo buteo Heidebos
20 Feb 24 1 Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
20 Feb 24 1 Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Heidebos
20 Feb 24 1 Havik - Accipiter gentilis Heidebos
20 Feb 24 1 Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
20 Feb 24 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
20 Feb 24 1 Havik - Accipiter gentilis Heidebos
17 Feb 24 1 Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
17 Feb 24 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
17 Feb 24 1 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
17 Feb 24 1 imago Bruine winterjuffer - Sympecma fusca Heidebos
17 Feb 24 2 adult, roepend, gezien en gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
17 Feb 24 1 overvliegend Putter - Carduelis carduelis Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.