Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
25 Feb 24 1 foeragerend Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
25 Feb 24 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
25 Feb 24 3 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
25 Feb 24 2 adult, baltsend / zingend Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
25 Feb 24 7 vruchtlichaam, veldwaarneming Zandkaalkopje - Deconica montana Heidebos
24 Feb 24 1 Konijn - Oryctolagus cuniculus Heidebos
24 Feb 24 1 Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
24 Feb 24 1 Vink - Fringilla coelebs Heidebos
24 Feb 24 1 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
24 Feb 24 1 Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
24 Feb 24 1 Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
24 Feb 24 1 Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
24 Feb 24 1 Merel - Turdus merula Heidebos
24 Feb 24 1 Koolmees - Parus major Heidebos
24 Feb 24 1 Kauw - Coloeus monedula Heidebos
24 Feb 24 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
24 Feb 24 1 Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
24 Feb 24 1 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
24 Feb 24 1 Houtduif - Columba palumbus Heidebos
24 Feb 24 1 Zwarte Kraai - Corvus corone Heidebos
23 Feb 24 3 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
23 Feb 24 1 nest Aziatische Hoornaar - Vespa velutina Heidebos
23 Feb 24 1 veldwaarneming Haarspitsmos - Cirriphyllum piliferum Zandberg
23 Feb 24 1 veldwaarneming Mos onbekend - Bryophyta indet. Zandberg
23 Feb 24 1 veldwaarneming Gesnaveld Klauwtjesmos - Hypnum cupressiforme Zandberg

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.