Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
02 Jun 23 1 Knopig helmkruid - Scrophularia nodosa Heidebos
02 Jun 23 1 Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys Heidebos
02 Jun 23 1 Sporkehout - Rhamnus frangula Heidebos
02 Jun 23 1 Schijnaardbei - Potentilla indica Heidebos
02 Jun 23 1 Geel nagelkruid - Geum urbanum Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
02 Jun 23 1 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
02 Jun 23 1 Grasmuur - Stellaria graminea Heidebos
02 Jun 23 1 Rankende helmbloem - Ceratocapnos claviculata Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
02 Jun 23 1 Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea Heidebos
02 Jun 23 1 Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Vink - Fringilla coelebs Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
02 Jun 23 1 Lelietje - van Heidebos
02 Jun 23 1 roepend, gehoord Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
02 Jun 23 2 roepend Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
02 Jun 23 1 adult, baltsend / zingend Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus Heidebos
02 Jun 23 1 Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
02 Jun 23 1 Heksenboter - Fuligo septica Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.