Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
20 May 24 1 Grasmuur - Stellaria graminea Heidebos
20 May 24 1 Myxomyceet indet - Myxomycota indet. Heidebos
20 May 24 1 Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea Heidebos
20 May 24 1 Myxomyceet indet - Myxomycota indet. Heidebos
20 May 24 1 baltsend / zingend Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus Heidebos
20 May 24 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
20 May 24 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
20 May 24 1 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
20 May 24 1 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
20 May 24 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
20 May 24 2 Holenduif - Columba oenas Heidebos
20 May 24 1 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
20 May 24 1 baltsend / zingend Geelgors - Emberiza citrinella Heidebos
20 May 24 1 Wespendief - Pernis apivorus Heidebos
20 May 24 1 baltsend / zingend Geelgors - Emberiza citrinella Heidebos
20 May 24 1 baltsend / zingend Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
20 May 24 1 Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
20 May 24 4 Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
20 May 24 2 Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata Heidebos
20 May 24 1 baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
20 May 24 1 baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
20 May 24 1 Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata Heidebos
20 May 24 1 Koekoek - Cuculus canorus Heidebos
20 May 24 1 baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
20 May 24 1 baltsend / zingend Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.