Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
02 Jun 23 1 Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Vink - Fringilla coelebs Heidebos
02 Jun 23 1 baltsend / zingend Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
02 Jun 23 1 bezet nest Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
01 Jun 23 1 Schapenzuring - Rumex acetosella Heidebos
01 Jun 23 1 Vroege haver - Aira praecox Heidebos
01 Jun 23 3 Brede wespenorchis - Epipactis helleborine Heidebos
01 Jun 23 1 imago Hooibeestje - Coenonympha pamphilus Heidebos
01 Jun 23 1 jagend Torenvalk - Falco tinnunculus Heidebos
01 Jun 23 1 Struikhei - Calluna vulgaris Heidebos
01 Jun 23 1 baltsend / zingend Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
01 Jun 23 1 Sint - Janskruid Heidebos
01 Jun 23 1 imago, foeragerend, gezien Sint - jacobsvlinder Heidebos
01 Jun 23 1 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
01 Jun 23 1 Platbuik - Libellula depressa Heidebos
01 Jun 23 1 imago Hooibeestje - Coenonympha pamphilus Heidebos
01 Jun 23 1 Roodgerande houtzwam - Fomitopsis pinicola Heidebos
01 Jun 23 1 imago Hooibeestje - Coenonympha pamphilus Heidebos
01 Jun 23 1 Pilzegge - Carex pilulifera Heidebos
01 Jun 23 1 imago Boterbloempje - Pseudopanthera macularia Heidebos
01 Jun 23 1 Mannetjesereprijs - Veronica officinalis Heidebos
01 Jun 23 1 Beuk - Fagus sylvatica Heidebos
01 Jun 23 1 imago, foeragerend, gezien Platbuik - Libellula depressa Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.