Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
17 Feb 24 1 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
17 Feb 24 1 Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
17 Feb 24 1 Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
17 Feb 24 1 andere sporen Mol - Talpa europaea Heidebos
17 Feb 24 1 Vink - Fringilla coelebs Heidebos
17 Feb 24 1 Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
17 Feb 24 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
17 Feb 24 10 Kruisbek - Loxia curvirostra Heidebos
17 Feb 24 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
17 Feb 24 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
17 Feb 24 1 Merel - Turdus merula Heidebos
17 Feb 24 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
17 Feb 24 3 overvliegend Zilvermeeuw - Larus argentatus Heidebos
17 Feb 24 1 Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
17 Feb 24 1 baltsend / zingend Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
16 Feb 24 2 adult, nestbouw Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
16 Feb 24 2 Bergeend - Tadorna tadorna Heidebos
16 Feb 24 1 baltsend / zingend Groene Specht - Picus viridis Heidebos
16 Feb 24 1 Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
16 Feb 24 2 Zilvermeeuw - Larus argentatus Heidebos
16 Feb 24 1 baltsend / zingend Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
16 Feb 24 1 Gewone Pad - Bufo bufo Heidebos
16 Feb 24 1 Gewone Pad - Bufo bufo Heidebos
16 Feb 24 1 Gewone Pad - Bufo bufo Heidebos
16 Feb 24 1 Gewone Pad - Bufo bufo Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.