Zandberg

Het natuurgebied ‘De Zandberg’ ligt op grondgebied van Moerbeke-Waas. Zoals de naam van het natuurgebied aangeeft is het een vrij droog en zandig gebied gelegen op de dekzandrug tussen Stekene en Maldegem. De naam ‘Zandberg’ verwijst naar de nabijgelegen straat.

Natuurpunt beheert hier ca. 20 hectare. Alle percelen zijn in eigendom. Het gebied is vooral populair bij mountainbikers en ruiters.

De Zandberg bestaat hoofdzakelijk uit dennenbossen. Kenmerkend in het landschap zijn enkele dreven met oudere zomereiken. Het bos bestaat uit 2 smalle stroken die de oost-west as volgen en een deel van de natuurlijke verbindingen vormen vanaf het Heidebos in de richting van Wullebos en verderop het Stropersbos te Stekene.

Het bos wordt versterkt door enkele gronden bijkomend te bebossen. Zowat 15 jaar gelegen is er in samenwerking met JNM en de Scouts van Moerbeke een speelbos van een 0,5 ha aangeplant. Ondertussen zijn de boompjes voldoende groot en is het bos speelklaar. In 2021 werd 4 hectare bos extra bekomen door spontane bebossing. In 2022 komt er nog een 1 hectare extra bos bij. De meeste gronden zijn grotendeels ingesloten door bossen, we verwachten dan ook dat het bos zich hier spontaan zal ontwikkelen. Mogelijks wordt er nog bijkomend aangeplant.

Bij het verwerven van bospercelen zijn er vaak voormalige buitenverblijven af te breken. De bossen worden via dunningskap omgezet naar een ecologisch waardevoller gemengd loof-dennenbos, afgewisseld met kleinere open plekken en doorgangen.

Bijzondere vogels zijn de boomvalk, buizerd en zwarte specht. Uniek in Oost-Vlaanderen komt hier de boskrekel voor in het oostelijk gedeelte. Deze soort komt verder enkel voor in de Kempen en Limburg.

De oude eikendreven zijn belangrijk voor enkele zeldzame soorten vleermuizen waaronder de grijze grootoor en de mopsvleermuis.

Het gebied kan je verkennen via wandelknooppunten 11-12-13-14 en het oostelijke deel richting 39.