Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
20 Jun 24 3 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
20 Jun 24 5 imago Sint - jacobsvlinder Heidebos
20 Jun 24 2 imago Hooibeestje - Coenonympha pamphilus Heidebos
19 Jun 24 1 Moederkruid - Tanacetum parthenium Reepkens
19 Jun 24 1 imago Mestmug onbekend - Scatopsidae indet. Reepkens
19 Jun 24 1 Perzikkruid + Beklierde duizendknoop - Persicaria lapathifolia + Persicaria maculosa Reepkens
19 Jun 24 1 foeragerend Slechtvalk - Falco peregrinus Reepkens
19 Jun 24 4 Fuut - Podiceps cristatus Reepkens
19 Jun 24 1 waarschijnlijke nestplaats IJsvogel - Alcedo atthis Reepkens
19 Jun 24 1 Rietgors - Emberiza schoeniclus Reepkens
19 Jun 24 1 Buizerd - Buteo buteo Reepkens
19 Jun 24 1 Havik - Accipiter gentilis Heidebos
19 Jun 24 3 juveniel, gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
18 Jun 24 1 pas uitgevlogen/dons jongen Scholekster - Haematopus ostralegus Heidebos
18 Jun 24 1 paar in broedbiotoop Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
17 Jun 24 1 gezien Bleke renspin - Philodromus albidus Heidebos
17 Jun 24 1 imago, gezien Bonte Springspin - Evarcha falcata Heidebos
17 Jun 24 1 gezien Strekspin onbekend - Tetragnatha spec. Heidebos
17 Jun 24 1 gezien Renspin onbekend - Philodromus spec. Heidebos
17 Jun 24 1 ei dragend (extern), gezien Kraamwebspin - Pisaura mirabilis Heidebos
17 Jun 24 1 ei dragend (extern), gezien Kraamwebspin - Pisaura mirabilis Heidebos
17 Jun 24 1 ei dragend (extern), gezien Kraamwebspin - Pisaura mirabilis Heidebos
17 Jun 24 1 larve/nimf, gezien Rode halsbandwants - Deraeocoris ruber Heidebos
17 Jun 24 1 gezien Prachtkogelspin - Parasteatoda lunata Heidebos
17 Jun 24 1 gezien Renspin onbekend - Philodromus spec. Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.