Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
14 May 21 30 bladontplooiing, veldwaarneming Klit spec. - Arctium spec. Heidebos
14 May 21 40 bloeiend, veldwaarneming Ruw vergeet - mij Heidebos
14 May 21 8 bloeiend, veldwaarneming Avondkoekoeksbloem - Silene latifolia Heidebos
14 May 21 1 rups, gezien Novemberspanner - Epirrita autumnata Heidebos
14 May 21 1 adult, foeragerend, gezien en gehoord Buizerd ssp buteo - Buteo buteo buteo Heidebos
14 May 21 1 adult, gezien Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
14 May 21 1 Wilde Eend - Anas platyrhynchos Reepkens
14 May 21 1 Meerkoet - Fulica atra Reepkens
13 May 21 2 Waterhoen - Gallinula chloropus Heidebos
13 May 21 1 adult, gezien Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
13 May 21 1 gehoord Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
13 May 21 1 gehoord Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
13 May 21 1 gezien Witte Kwikstaart - Motacilla alba Heidebos
13 May 21 1 gezien en gehoord Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
13 May 21 2 imago, gezien Bruin blauwtje - Aricia agestis Heidebos
13 May 21 2 imago, gezien Hooibeestje - Coenonympha pamphilus Heidebos
13 May 21 2 imago, in copula, gezien Viervleklieveheersbeestje - Exochomus quadripustulatus Heidebos
13 May 21 1 Ruw vergeet - mij Heidebos
13 May 21 1 gehoord Koekoek - Cuculus canorus Heidebos
13 May 21 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
13 May 21 1 Ransuil - Asio otus Heidebos
13 May 21 1 gehoord Bosuil - Strix aluco Heidebos
13 May 21 2 baltsend / zingend, gezien en gehoord Bosuil - Strix aluco Heidebos
13 May 21 1 ♀︎ foeragerend, gezien en gehoord Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 May 21 1 ♂︎ overvliegend, gezien Wielewaal - Oriolus oriolus Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.