Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
16 Jan 21 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Heidebos
15 Jan 21 2 Aalscholver - Phalacrocorax carbo Reepkens
15 Jan 21 1 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Heidebos
15 Jan 21 1 Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
15 Jan 21 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Heidebos
13 Jan 21 4 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Heidebos
13 Jan 21 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
13 Jan 21 1 Zwarte Kraai - Corvus corone Heidebos
13 Jan 21 1 Spreeuw - Sturnus vulgaris Heidebos
13 Jan 21 28 Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
13 Jan 21 1 Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
13 Jan 21 1 op voederplaats Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
13 Jan 21 1 ♂︎ foeragerend, op voederplaats Huismus - Passer domesticus Heidebos
13 Jan 21 1 ♀︎ foeragerend, op voederplaats Huismus - Passer domesticus Heidebos
13 Jan 21 1 Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
13 Jan 21 3 Vink - Fringilla coelebs Heidebos
13 Jan 21 3 foeragerend, op voederplaats Vink - Fringilla coelebs Heidebos
13 Jan 21 2 Vink - Fringilla coelebs Heidebos
13 Jan 21 8 Vink - Fringilla coelebs Heidebos
13 Jan 21 6 Vink - Fringilla coelebs Heidebos
13 Jan 21 6 foeragerend, op voederplaats Groenling - Chloris chloris Heidebos
13 Jan 21 2 Bergeend - Tadorna tadorna Heidebos
13 Jan 21 1 Houtduif - Columba palumbus Heidebos
13 Jan 21 1 Turkse Tortel - Streptopelia decaocto Heidebos
13 Jan 21 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.