De bestellingen voor 2019 zijn afgesloten.

Vanaf juni 2020 kunnen opnieuw bomen en struiken besteld worden.