Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
07 May 19 1 bloeiend Brem - Cytisus scoparius Heidebos
07 May 19 1 bloeiend Fijn Laddermos - Kindbergia praelonga Heidebos
07 May 19 1 vegetatief Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris Heidebos
07 May 19 1 vegetatief Echte wesp of bij onbekend - Apocrita indet. Heidebos
07 May 19 1 bloeiend Bosspitsmuis onbekend - Sorex araneus/coronatus Heidebos
07 May 19 1 bloeiend Bosspitsmuis onbekend - Sorex araneus/coronatus Heidebos
07 May 19 1 vegetatief Donzig breeksteeltje - Conocybe pubescens Heidebos
07 May 19 1 bloeiend Roodpootschildwants - Pentatoma rufipes Heidebos
07 May 19 1 waarschijnlijke nestplaats Scholekster - Haematopus ostralegus Zandberg
07 May 19 1 paar in broedbiotoop Kievit - Vanellus vanellus Zandberg
05 May 19 2 overvliegend Gierzwaluw - Apus apus Heidebos
05 May 19 1 Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
05 May 19 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
05 May 19 10 Boerenzwaluw - Hirundo rustica Heidebos
05 May 19 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
05 May 19 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
05 May 19 1 imago Klein geaderd witje - Pieris napi Heidebos
05 May 19 1 overvliegend Gierzwaluw - Apus apus Heidebos
05 May 19 1 baltsend / zingend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
05 May 19 1 baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
05 May 19 1 baltsend / zingend, gezien Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
05 May 19 1 baltsend / zingend, gezien Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
05 May 19 1 imago Bont zandoogje - Pararge aegeria Heidebos
05 May 19 1 imago Bont zandoogje - Pararge aegeria Heidebos
05 May 19 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Spatelhoorntje - Calocera pallidospathulata Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.