Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
05 May 19 1 Boomvalk - Falco subbuteo Heidebos
05 May 19 1 Aangebrande spanner - Ligdia adustata Heidebos
05 May 19 1 bloeiend Brem - Cytisus scoparius Heidebos
03 May 19 5 adult, pleisterend Grauwe Gans - Anser anser Heidebos
03 May 19 5 pas uitgevlogen/dons jongen Meerkoet - Fulica atra Heidebos
03 May 19 3 pas uitgevlogen/dons jongen Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
03 May 19 10 Boerenzwaluw - Hirundo rustica Heidebos
03 May 19 3 foeragerend Gans onbekend - Anser / Branta spec. Heidebos
03 May 19 1 baltsend / zingend Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus Heidebos
03 May 19 1 Grasmus - Sylvia communis Heidebos
03 May 19 1 ♂︎ baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
03 May 19 1 ♂︎ baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
03 May 19 2 bezet nest Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
03 May 19 1 ♂︎ baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
30 Apr 19 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
30 Apr 19 1 roepend Koekoek - Cuculus canorus Heidebos
30 Apr 19 1 Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
30 Apr 19 1 ♂︎ baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
30 Apr 19 1 ♂︎ baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
30 Apr 19 1 ♂︎ baltsend / zingend Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus Heidebos
30 Apr 19 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
30 Apr 19 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
30 Apr 19 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
30 Apr 19 1 Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Heidebos
30 Apr 19 6 adult Bergeend - Tadorna tadorna Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.