Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
30 Apr 19 1 ♂︎ baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
30 Apr 19 1 ♂︎ baltsend / zingend Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus Heidebos
30 Apr 19 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
30 Apr 19 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
30 Apr 19 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
30 Apr 19 1 Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Heidebos
30 Apr 19 6 adult Bergeend - Tadorna tadorna Heidebos
30 Apr 19 1 baltsend / zingend Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
30 Apr 19 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
30 Apr 19 3 baltsend / zingend Tuinfluiter - Sylvia borin Heidebos
30 Apr 19 1 baltsend / zingend Tuinfluiter - Sylvia borin Heidebos
30 Apr 19 1 foeragerend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
30 Apr 19 1 ♂︎ baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
30 Apr 19 2 ♂︎ baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
30 Apr 19 1 ♂︎ baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
29 Apr 19 2 adult, paar in broedbiotoop, gezien Bergeend - Tadorna tadorna Heidebos
29 Apr 19 1 ♂︎ adult, baltsend / zingend, gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
29 Apr 19 1 ♂︎ adult, baltsend / zingend, gehoord Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
29 Apr 19 2 adult, paar in broedbiotoop, gezien Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
29 Apr 19 1 ♂︎ adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
29 Apr 19 1 adult, vluchtend, gezien Haas - Lepus europaeus Heidebos
29 Apr 19 10 adult, gezien Konijn - Oryctolagus cuniculus Heidebos
29 Apr 19 4 adult, dood, gezien Konijn - Oryctolagus cuniculus Heidebos
29 Apr 19 1 adult, vluchtend, gezien Ree - Capreolus capreolus Heidebos
29 Apr 19 1 adult, overvliegend, gezien en gehoord Buizerd - Buteo buteo Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.