Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
29 Apr 19 4 adult, dood, gezien Konijn - Oryctolagus cuniculus Heidebos
29 Apr 19 1 adult, vluchtend, gezien Ree - Capreolus capreolus Heidebos
29 Apr 19 1 adult, overvliegend, gezien en gehoord Buizerd - Buteo buteo Heidebos
29 Apr 19 1 adult, adult in broedbiotoop, gehoord Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
29 Apr 19 1 adult, gezien Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Heidebos
29 Apr 19 1 imago, foeragerend, gezien Klein geaderd witje - Pieris napi Heidebos
29 Apr 19 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
29 Apr 19 1 imago, gezien Distelvlinder - Vanessa cardui Heidebos
29 Apr 19 30 bloeiend, veldwaarneming Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris Heidebos
29 Apr 19 50 bloeiend, veldwaarneming Zwartgroene melkzwam - Lactarius necator Heidebos
29 Apr 19 40 bloeiend, veldwaarneming Gewone raket - Sisymbrium officinale Heidebos
28 Apr 19 1 baltsend / zingend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
28 Apr 19 1 Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
28 Apr 19 1 transport voedsel of ontlasting Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
28 Apr 19 1 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
28 Apr 19 1 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
28 Apr 19 1 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
28 Apr 19 1 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
28 Apr 19 1 Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus Heidebos
28 Apr 19 1 Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus Heidebos
27 Apr 19 3 baltsend / zingend Kievit - Vanellus vanellus Heidebos
27 Apr 19 1 baltsend / zingend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
27 Apr 19 1 baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
26 Apr 19 1 ♂︎ Ree - Capreolus capreolus Heidebos
26 Apr 19 1 imago Boomblauwtje - Celastrina argiolus Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.