Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
27 Mar 22 2 paar in broedbiotoop Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
27 Mar 22 1 ♂︎ baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
27 Mar 22 1 Gewone veldbies - Luzula campestris Heidebos
27 Mar 22 1 Varenstreepzwam - Rhopographus filicinus Heidebos
27 Mar 22 1 Eencellige braamroest - Kuehneola uredinis Heidebos
27 Mar 22 1 Bladluis onbekend - Aphidoidea indet. Heidebos
26 Mar 22 1 Ooievaar - Ciconia ciconia Heidebos
26 Mar 22 1 Blauwe Reiger - Ardea cinerea Heidebos
26 Mar 22 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
26 Mar 22 1 Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
26 Mar 22 1 Ekster - Pica pica Heidebos
26 Mar 22 2 adult in broedbiotoop Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
26 Mar 22 1 Boomklever - Sitta europaea Heidebos
26 Mar 22 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
26 Mar 22 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
26 Mar 22 14 Grauwe Gans - Anser anser Heidebos
26 Mar 22 4 Krakeend - Mareca strepera Heidebos
26 Mar 22 2 Scholekster - Haematopus ostralegus Heidebos
26 Mar 22 4 Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Heidebos
26 Mar 22 1 imago Kleine voorjaarsuil - Orthosia cruda Heidebos
26 Mar 22 4 imago Boomblauwtje - Celastrina argiolus Heidebos
26 Mar 22 1 imago Boomblauwtje - Celastrina argiolus Heidebos
26 Mar 22 1 imago Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
26 Mar 22 20 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
26 Mar 22 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.