Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
23 Mar 22 1 Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
23 Mar 22 1 Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
23 Mar 22 1 gehoord Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
23 Mar 22 1 gehoord Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
23 Mar 22 12 Grauwe Gans - Anser anser Heidebos
23 Mar 22 12 Grauwe Gans - Anser anser Heidebos
23 Mar 22 2 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Heidebos
23 Mar 22 2 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Heidebos
23 Mar 22 2 Krakeend - Mareca strepera Heidebos
23 Mar 22 2 Krakeend - Mareca strepera Heidebos
23 Mar 22 1 Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
23 Mar 22 1 Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
23 Mar 22 2 Witte Kwikstaart - Motacilla alba Heidebos
23 Mar 22 2 Witte Kwikstaart - Motacilla alba Heidebos
23 Mar 22 1 op voederplaats Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
23 Mar 22 1 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
23 Mar 22 1 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
23 Mar 22 2 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
23 Mar 22 2 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
23 Mar 22 3 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
23 Mar 22 2 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
23 Mar 22 2 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
23 Mar 22 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
23 Mar 22 1 Gewone Pad - Bufo bufo Heidebos
22 Mar 22 3 Buizerd - Buteo buteo Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.