Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
20 May 21 1 paar in broedbiotoop Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
20 May 21 1 paar in broedbiotoop Witte Kwikstaart - Motacilla alba Heidebos
20 May 21 1 paar in broedbiotoop Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata Heidebos
19 May 21 15 adult Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
19 May 21 6 juveniel Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
19 May 21 4 pas uitgevlogen/dons jongen Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
19 May 21 1 paar in broedbiotoop Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
19 May 21 7 pas uitgevlogen/dons jongen Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
19 May 21 1 baltsend / zingend Koekoek - Cuculus canorus Turfmeersen
19 May 21 1 Holenduif - Columba oenas Turfmeersen
19 May 21 1 bloeiend, veldwaarneming Waterviolier - Hottonia palustris Turfmeersen
19 May 21 2 pas uitgevlogen/dons jongen Meerkoet - Fulica atra Reepkens
19 May 21 1 baltsend / zingend Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Reepkens
19 May 21 1 baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Reepkens
19 May 21 1 baltsend / zingend Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Heidebos
19 May 21 1 paar in broedbiotoop Grauwe Gans - Anser anser Heidebos
19 May 21 3 pas uitgevlogen/dons jongen Grauwe Gans - Anser anser Heidebos
19 May 21 1 gehoord Koekoek - Cuculus canorus Heidebos
19 May 21 1 baltsend / zingend Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
19 May 21 1 baltsend / zingend Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Heidebos
19 May 21 1 waarschijnlijke nestplaats Slechtvalk - Falco peregrinus Heidebos
19 May 21 1 Damastbloem - Hesperis matronalis Heidebos
19 May 21 1 Dagkoekoeksbloem - Silene dioica Heidebos
19 May 21 1 Avondkoekoeksbloem - Silene latifolia Heidebos
18 May 21 2 imago, gezien Klein koolwitje - Pieris rapae Reepkens

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.