Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
30 Jan 22 1 pop, gezien Klein geaderd witje - Pieris napi Heidebos
30 Jan 22 1 pop, gezien Klein koolwitje / Klein geaderd witje - Pieris rapae/napi Heidebos
30 Jan 22 2 baltsend / zingend Houtduif - Columba palumbus Heidebos
30 Jan 22 2 Ekster - Pica pica Heidebos
30 Jan 22 1 Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla Heidebos
30 Jan 22 3 op voederplaats Merel - Turdus merula Heidebos
30 Jan 22 1 Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
30 Jan 22 1 op voederplaats Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
30 Jan 22 2 ♂︎ op voederplaats Huismus - Passer domesticus Heidebos
30 Jan 22 1 op voederplaats Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
30 Jan 22 5 op voederplaats Vink - Fringilla coelebs Heidebos
30 Jan 22 1 op voederplaats Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
30 Jan 22 11 op voederplaats Groenling - Chloris chloris Heidebos
30 Jan 22 1 jagend Buizerd - Buteo buteo Heidebos
30 Jan 22 1 Mos onbekend - Bryophyta indet. Heidebos
30 Jan 22 1 foeragerend Middelste Bonte Specht - Dendrocoptes medius Heidebos
30 Jan 22 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
30 Jan 22 1 gezien Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
30 Jan 22 1 baltsend / zingend Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
30 Jan 22 1 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
30 Jan 22 3 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
30 Jan 22 5 Koolmees - Parus major Heidebos
30 Jan 22 1 Boomklever - Sitta europaea Heidebos
30 Jan 22 1 Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
30 Jan 22 1 gezien Vink - Fringilla coelebs Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.