Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
24 May 20 1 imago, gezien Bruine daguil - Euclidia glyphica Reepkens
23 May 20 2 rups, gezien Klein koolwitje - Pieris rapae Reepkens
22 May 20 1 adult, gezien Zwarte Wouw - Milvus migrans Turfmeersen
22 May 20 1 adult, gezien Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
22 May 20 1 adult, baltsend / zingend, gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
22 May 20 1 adult, baltsend / zingend, gehoord Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus Turfmeersen
22 May 20 1 gezien Haas - Lepus europaeus Turfmeersen
22 May 20 250 vegetatief, veldwaarneming Lidsteng - Hippuris vulgaris Turfmeersen
22 May 20 500 vegetatief, veldwaarneming Watermunt - Mentha aquatica Turfmeersen
22 May 20 500 bloeiend, veldwaarneming Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius Turfmeersen
22 May 20 8 bezet nest Gierzwaluw - Apus apus Reepkens
22 May 20 1 adult Bergeend - Tadorna tadorna Zandberg
22 May 20 1 jagend Torenvalk - Falco tinnunculus Zandberg
22 May 20 15 bezet nest Engelwortel spec. - Angelica spec. Zandberg
22 May 20 1 baltsend / zingend Blauwborst - Luscinia svecica Zandberg
22 May 20 2 alarmerend Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Zandberg
22 May 20 1 Witte Kwikstaart - Motacilla alba Zandberg
21 May 20 2 rups, gezien Oranjetipje - Anthocharis cardamines Reepkens
21 May 20 1 imago, gezien Icarusblauwtje - Polyommatus icarus Reepkens
21 May 20 1 imago, gezien Hooibeestje - Coenonympha pamphilus Reepkens
21 May 20 1 Groene schelpzwam - Sarcomyxa serotina Reepkens
21 May 20 1 baltsend / zingend Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
19 May 20 50 rups, gezien Groot koolwitje - Pieris brassicae Reepkens
18 May 20 100 imago Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella Turfmeersen
18 May 20 2 imago, Tandem Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum Turfmeersen

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.